Views
2 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 80 N Използване на функцията BLUETOOTH Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. Можете да установите безжични комуникации между компютъра и други BLUETOOTH ® устройства, например друг компютър или мобилен телефон. Можете да прехвърляте данни между тези устройства без кабел и в обхват до 10 метра на открито пространство. BLUETOOTH сигурност Технологията за безжична BLUETOOTH връзка има функция на удостоверяване, която ви позволява да изберете с кое устройство да комуникирате. С функцията за удостоверяване можете да предотвратите достъпа на неизвестни BLUETOOTH устройства до компютъра. При първата комуникация между две BLUETOOTH устройства трябва да се определи общ ключ за достъп (парола, необходима за удостоверяване) за регистриране на двете устройства. След като устройството бъде регистрирано веднъж, няма нужда от повторно въвеждане на ключа за достъп. ✍ Ключът за достъп може да е различен всеки път, но и при двете устройства трябва да е еднакъв. При определени устройства, като например мишка, не може да се въведе ключ за достъп.

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 81 N Комуникация с друго BLUETOOTH устройство Можете да свържете компютъра към BLUETOOTH устройство, например друг компютър, мобилен телефон, PDA устройство, слушалка, мишка или цифров фотоапарат, без да използвате кабели.