Views
4 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Danois

Tilpasning af din

Tilpasning af din VAIO-computer > Brug af VAIO Power Management n130 N Brug af VAIO Power Management Strømstyringsfunktionen giver dig mulighed for at oprette strømstyringsmodeller, der passer til dit strømforbrug og angiver, om computeren skal køre på strøm fra elnettet eller fra batteriet. Funktionen VAIO Power Management føjes til Strømstyring i Windows. Med dette program kan du forbedre strømstyringsfunktionen i Windows, så computeren kommer til at køre bedre, og batteriet får en længere levetid. Valg af strømstyringsmodel Når du starter computeren, vises der et strømstatusikon på proceslinjen. Dette ikon angiver, hvilken strømkilde der benyttes. Klik på ikonet for at åbne vinduet, der viser status for strømforbruget. Sådan vælger du en strømstyringsmodel 1 Højreklik på strømstatusikonet på proceslinjen, og vælg Strømstyring. 2 Vælg den ønskede strømstyringsmodel. Sådan ændrer du indstillinger for strømstyringsmodellen 1 Klik på Skift indstillinger for plan til højre for den ønskede strømstyringsmodel i vinduet Strømstyring. Rediger indstillingerne for slumretilstand og skærmen efter behov. 2 Hvis du vil ændre de avancerede indstillinger, skal du klikke på Skift avancerede strømstyringsindstillinger og gå til trin 3. Ellers skal du klikke på Gem ændringer. 3 Klik på fanen VAIO Power Management. Rediger indstillingerne for hvert element. 4 Klik på OK.

Tilpasning af din VAIO-computer > Sådan beskyttes data mod uautoriseret anvendelse n131 N Sådan beskyttes data mod uautoriseret anvendelse Sådan deaktiveres indbyggede enheder Du kan anvende BIOS-funktionerne til at deaktivere de følgende indbyggede enheder og forhindre eksterne forbindelser og kommunikationer. ❑ USB Ports ❑ Memory Card Slot ("Memory Stick Duo"-stik og SD-hukommelseskortstik) ❑ Optical Disc Drive (indbygget optisk diskdrev) ❑ Wireless Devices (trådløs LAN, WiMAX, trådløs WAN, BLUETOOTH og GPS-funktioner) ❑ LAN Device (LAN-port) ✍ Hvilke indbyggede enheder du kan deaktivere afhænger af den købte model.