Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Danois

Kom godt i gang > Brug

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 22 N Brug af batteriet Det batteri, der er installeret i computeren, er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet. ! Brug ikke computeren uden batteriet, da det kan give computeren funktionsfejl. Installation/Fjernelse af batteriet ✍ For at skelne batteriet der var installeret, da computeren blev leveret, fra et udvidet batteri (medfølger kun udvalgte modeller), kan det i denne manual være betegnet som det primære batteri. Du kan finde detaljeret vejledning til at tilslutte og oplade et udvidet batteri i manualen, der fulgte med det udvidede batteri. Sådan installerer du batteriet 1 Sluk computeren, luk låget med LCD-skærmen og tag vekselstrømsadapteren ud af stikket. 2 Fjern de to skruer (1), skub bunddækslet i pilens retning (2), og fjern dækslet. ! Pas godt på de fjernede skruer. Vær forsigtig med ikke at berøre ledninger og fremspring under dækslet.

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 23 N 3 Skub i pilens retning batteriet ind i batterirummet. 4 Skub batteriet ned i rummet, indtil fremspringet (3) klikker på plads.