Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Documents de garantie Roumain

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Documents de garantie Roumain

PL Spis treści

PL Spis treści Informacje na temat międzynarodowego programu ENERGY STAR dotyczącego sprzętu biurowego ...............5 Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami .....................................................6 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN ...............14 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN..............16 Informacje o zgodności z przepisami dotyczące interfejsu BLUETOOTH......................................................17 Gwarancja .........................................................................18 Usługi pomocy technicznej firmy Sony .............................24 RO Cuprins Despre Programul Internaţional pentru Echipamente de Birou ENERGY STAR ...................................................29 Ghid de reglementări privind siguranţa .............................30 Ghid de reglementări privind reţelele LAN fără fir .............38 Ghid de reglementări privind reţelele WAN fără fir ............40 Ghid de reglementări privind BLUETOOTH.......................41 Garanţie .............................................................................42 Servicii de asistenţă Sony .................................................48 3