Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Documents de garantie Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Documents de garantie Suédois

Laservarning Den optiska

Laservarning Den optiska diskenheten i datorn är klassificerad som en CLASS 1 LASER PRODUCT och uppfyller säkerhetsstandarden IEC/EN 60825-1 för laserprodukter. Varning! Reparation och underhåll av utrustningen bör endast göras av tekniker som har auktoriserats av Sony. Felaktig reparation och användning kan innebära fara för säkerheten. Varning! Användning av kontroller och justeringar eller tillvägagångssätt utöver dem som anges i denna handbok kan orsaka exponering för farlig strålning. För inkorporerad optisk diskenhet Varning! Klass 3B, synlig och osynlig laserstrålning vid öppning. Undvik direktexponering för strålen. - Maximal ström: 390μW ( λ650nm), 563μW ( λ780nm), 39μW ( λ 405nm) - Stråldivergens: 0,6 ( λ650nm), 0,45 ( λ780nm), 0,85 ( λ405nm) - Pulsbredd: Kontinuerlig kurva För VPCSA- och VPCSB-serien med DVD SuperMulti-enhet Dessa modeller är klassificerade som CLASS 1 LASER PRODUCTS och uppfyller säkerhetsstandarden IEC/EN 60825-1(2007) för laserprodukter. Varning! Klass 3B, synlig och osynlig laserstrålning vid öppning. Undvik direktexponering för strålen. - Maximal ström: 390μW ( λ650nm), 563μW ( λ780nm), 39μW ( λ 405nm) - Stråldivergens: 0,6 ( λ650nm), 0,45 ( λ780nm), 0,85 ( λ405nm) - Pulsbredd: Kontinuerlig kurva Varning! Reparation och underhåll av utrustningen bör endast göras av tekniker som har auktoriserats av Sony. Felaktig reparation och användning kan innebära fara för säkerheten. Varning! Användning av kontroller och justeringar eller tillvägagångssätt utöver dem som anges i denna handbok kan orsaka exponering för farlig strålning. CLASS 1-etiketten sitter på undersidan av den bärbara datorn i närheten av modellnumret. CLASS 3B-varningsetiketten sitter på botten av den optiska enheten. 8

Information om säkerhet och bestämmelser För VPCZ2-serien och VAIO-datorer med den trådlösa musen VGP-WMS30 VPCZ2-serien och VGP-WMS30 är klassificerad som CLASS 1 LASER PRODUCT och uppfyller säkerhetsstandarden IEC/EN 60825-1(2007) för laserprodukter. Varning! Reparation och underhåll av utrustningen bör endast göras av tekniker som har auktoriserats av Sony. Felaktig reparation och användning kan innebära fara för säkerheten. Varning! Användning av kontroller och justeringar eller tillvägagångssätt utöver dem som anges i denna handbok kan orsaka exponering för farlig strålning. För VPCZ2-serien hittar du följande märke på insidan av batterifacket. För VGP-WMS30 hittar du följande märke på undersidan av utrustningen. SE Bärbara VAIO-datorer och stationära VAIO-datorer med nätadaptrar ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Bärbara VAIO-datorer är utformade för att endast fungera med originalbatterier från Sony. För att en säker användning av den bärbara VAIO-datorn ska kunna garanteras bör du följaktligen endast använda ett laddningsbart originalbatteri från Sony. Vi rekommenderar också att du använder en äkta Sony-nätadapter från Sony för din VAIO-dator. Nätadaptern är endast avsedd att användas med VAIO:s IT-produkter. Använd den inte för några andra ändamål. Om strömsladden till nätadaptern som medföljer datorn har en 3-stiftskontakt bör du se till att eluttaget är ordentligt jordat. Dra ur nätadaptern från huvudströmmen om du vill koppla från datorn helt och hållet. Eluttaget bör sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. i.LINK, PC Card, skärm och DVI-anslutningar är inte utrustade med Limited Power Sources, om sådana anslutningar medföljer. Undvik skada på datorn och risk för att den antänds vid transport genom att först sätta på eventuella anslutningsskydd och fackhöljen på därför avsedda platser, och se till att batteriet sitter säkert i batterifickan. När du reser till och inom USA bör du vara medveten om att USA:s transportdepartement (DOT) nyligen utfärdade nya bestämmelser som gäller för resenärer som reser med litiumbatterier och litiumjonbatterier. Mer ingående information finns på http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html. Endast för stationära VAIO-datorer ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Stationära VAIO-datorer får endast användas inomhus. Vissa modeller har flera landsspecifika strömsladdar som medföljer. Använd den strömsladd som passar eluttaget i ditt land. Dra ur strömsladden från huvudströmmen om du vill koppla från din stationära VAIO-dator helt och hållet. Eluttaget bör sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. i.LINK, PC Card, skärm och DVI-anslutningar är inte utrustade med Limited Power Sources, om sådana anslutningar medföljer. 9