Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Informacje o bezpieczeństwie n144 N Akumulator ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nie wystawiaj akumulatorów na działanie temperatur przekraczających 60°C, np. w samochodzie zaparkowanym w słońcu; nie zostawiaj komputera w nasłonecznionych miejscach. Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, które zostały dostarczone przez firmę Sony dla danego modelu komputera VAIO i spełniają odpowiednie wymagania jakości. Niektóre komputery VAIO mogą działać tylko z autentycznymi akumulatorami firmy Sony. Utrzymuj akumulatory z dala od źródeł ciepła. Nie narażaj akumulatora na działanie wilgoci. Nie otwieraj i nie próbuj rozłożyć akumulatora. Nie narażaj akumulatora na uderzenia mechaniczne, jak np. upuszczenie go na twardą powierzchnię. Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby zapobiec uszkodzeniu go. Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres czasu, pozostały czas pracy na akumulatorze może być krótki. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii. Akumulator rozładowuje się stopniowo, nawet jeśli nie jest używany. Podłącz zasilacz sieciowy do komputera i naładuj akumulator przed ponownym użyciem komputera.

Środki ostrożności > Informacje o bezpieczeństwie n145 N Słuchawki ❑ ❑ Bezpieczeństwo na drodze — nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innego pojazdu mechanicznego. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, a w niektórych obszarach jest zakazane prawem. Głośne odtwarzanie muzyki może być też niebezpieczne podczas spacerów, szczególnie na przejściach dla pieszych. Zapobieganie uszkodzeniom słuchu — nie korzystaj ze słuchawek przy dużym poziomie głośności. Lekarze specjaliści nie zalecają słuchania muzyki zbyt głośno i zbyt długo. Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach, zmniejsz poziom głośności lub przestań używać słuchawek.