Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Bezprzewodowa sieć WAN n180 N Bezprzewodowa sieć WAN Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępu bezprzewodowej sieci WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Sprawdź, czy karta SIM obsługuje pobieranie danych z sieci 3G oraz czy została aktywowana przez operatora sieci komórkowej. Zainstaluj kartę SIM zgodnie z instrukcjami w temacie Wkładanie karty SIM (strona 76). Sieć telefonii komórkowej musi być dostępna na obszarze, na którym się znajdujesz. Skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać informacje o zasięgu sieci. Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS. Upewnij się, że przełącznik obok opcji Wireless WAN jest ustawiony w położeniu On w oknie VAIO Smart Network. Upewnij się, że w programie do zarządzania połączeniami prawidłowo skonfigurowano nazwę punktu dostępowego (APN). Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać prawidłową nazwę punktu dostępowego. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji nazwy punktu dostępowego można znaleźć w pliku pomocy oprogramowania do zarządzania połączeniami. Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania połączeniami poprawnie wykrywa modem sieci bezprzewodowej WAN. Wykrycie modemu sieci bezprzewodowej WAN może potrwać dłuższą chwilę. ✍ Aby uzyskać dodatkowe instrukcje na temat korzystania z bezprzewodowej sieci WAN, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO. Upewnij się, że pokrywa karty SIM jest zamknięta.

Rozwiązywanie problemów > Technologia BLUETOOTH n181 N Technologia BLUETOOTH Co zrobić, jeśli urządzenia BLUETOOTH nie wykrywają komputera? ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że w obu urządzeniach funkcja BLUETOOTH jest włączona. Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS. Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji BLUETOOTH. Należy najpierw przywrócić normalny tryb pracy komputera, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS. Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa najlepiej, jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie. Co zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia BLUETOOTH, z którym ma być nawiązana komunikacja? ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy funkcja BLUETOOTH jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia. Jeśli urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem BLUETOOTH, jego wyszukanie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe. Aby umożliwić komunikację innych urządzeń BLUETOOTH z komputerem, należy wykonać poniższe czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia BLUETOOTH i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth. 3 Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.