Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie klawiatury n 42 N Zmienianie ustawień podświetlenia klawiatury Jeśli zakupiony komputer jest wyposażony w podświetlaną klawiaturę, można ustawić opcję automatycznego włączania i wyłączania podświetlenia zgodnie z natężeniem światła otoczenia. Można również określić czas bezczynności, po jakim podświetlenie klawiatury będzie automatycznie wyłączane. Jak zmienić ustawienia podświetlenia klawiatury 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Kliknij kolejno Klawiatura i mysz (Keyboard and Mouse) i Klawiatura z podświetleniem (Backlit Keyboard). ✍ Natężenie światła otoczenia jest mierzone przez czujnik oświetlenia otoczenia. Zasłonięcie czujnika może spowodować włączenie podświetlenia klawiatury.

Używanie komputera VAIO > Używanie tabliczki dotykowej n 43 N Używanie tabliczki dotykowej Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie. Działanie Wskazywanie Kliknięcie Dwukrotne kliknięcie Kliknięcie prawym przyciskiem Przeciąganie Przewijanie Przerzucanie Uszczypnięcie Opis Przesuń palcem po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie. Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz. Naciśnij lewy przycisk dwa razy. Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W wielu aplikacjach powoduje to wyświetlenie kontekstowego menu skrótów (jeśli jest dostępne). Przesuń palcem po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk. Aby przewijać w pionie, przesuń palcem wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie, przesuń palcem wzdłuż dolnej krawędzi. Po uaktywnieniu przewijania w pionie lub w poziomie można przesuwać palcem ruchem okrężnym po tabliczce dotykowej, aby kontynuować przewijanie bez odrywania palca od tabliczki. (Funkcja przewijania jest dostępna tylko w aplikacjach, które obsługują przewijanie za pomocą tabliczki dotykowej.) Przesuń szybko dwoma palcami po tabliczce dotykowej. W przeglądarkach internetowych i programach do wyświetlania obrazów wykonanie tego gestu w lewo lub w prawo powoduje przejście odpowiednio do poprzedniej lub do następnej strony. W niektórych programach wykonanie gestu przypominającego „szczypanie” tabliczki dotykowej aktywuje funkcję powiększania. Zbliżenie palców do siebie powoduje powiększenie obrazu, a wykonanie odwrotnego gestu (rozsunięcie palców) — pomniejszenie obrazu.