Views
9 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie z funkcji BLUETOOTH n 82 N Jak komunikować się z innym urządzeniem z funkcją BLUETOOTH Aby komunikować się z innym urządzeniem z funkcją BLUETOOTH, należy najpierw skonfigurować funkcję BLUETOOTH. Informacje na temat konfigurowania funkcji BLUETOOTH i korzystania z niej można znaleźć w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. 1 Włącz przełącznik WIRELESS. 2 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Smart Network albo kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań. 3 Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji BLUETOOTH, aby ustawić go w położeniu On w oknie VAIO Smart Network. Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS świeci.

Używanie komputera VAIO > Używanie z funkcji BLUETOOTH n 83 N Zatrzymywanie komunikacji BLUETOOTH Jak zatrzymać komunikację BLUETOOTH 1 Wyłącz urządzenie BLUETOOTH komunikujące się z komputerem. 2 Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji BLUETOOTH, aby ustawić go w położeniu Off w oknie VAIO Smart Network.