Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 98 N Używanie narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker z modułem TPM Narzędzie Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker jest funkcją szyfrowania danych dostępną w modelach komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise. Włączenie narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker w połączeniu z modułem TPM powoduje zaszyfrowanie wszystkich danych zapisanych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania i używania narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker można znaleźć w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. Uwagi dotyczące narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Należy pamiętać o wykonaniu inicjalizacji modułu TPM przy użyciu pakietu Infineon TPM Professional Package przed włączeniem narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker. Jeśli narzędzie zostanie włączone bez zainicjowania modułu TPM, nie zostanie wygenerowane hasło właściciela modułu TPM, które jest konieczne do skonfigurowania pakietu Infineon TPM Professional Package. Pakiet Infineon TPM Professional Package nie tworzy kopii zapasowej pliku (hasła odzyskiwania) dla narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker. Komputer jest dostarczany z fabrycznie skonfigurowaną partycją systemową funkcji BitLocker. Ta partycja systemowa zajmuje 100 MB miejsca na woluminie wbudowanego urządzenia pamięci masowej. Aby było możliwe włączenie narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker, należy najpierw włączyć moduł TPM na ekranie konfiguracji systemu BIOS. Przy użyciu narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker nie należy szyfrować danych na urządzeniu pamięci masowej (takim jak dysk flash USB), na którym znajduje się klucz odzyskiwania.

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 99 N Odblokowywanie zaszyfrowanych danych za pomocą klucza odzyskiwania zapisanego na dysku flash USB Aby odblokować zaszyfrowane dane przy użyciu klucza odzyskiwania zapisanego na dysku flash USB, system musi uzyskać dostęp do dysku flash USB w chwili uruchamiania komputera. Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować kolejność urządzeń startowych na ekranie konfiguracji systemu BIOS: ! Jeśli porty USB zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, nie można używać urządzeń USB. Aby włączyć te porty, wykonaj czynności przedstawione w temacie Ochrona danych przed dostępem osób nieuprawnionych (strona 132). 1 Podłącz dysk flash USB. 2 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać kartę Security, klawisz M lub m, aby wybrać opcję Change TPM State, a następnie naciśnij klawisz Enter. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Enable, a następnie naciśnij klawisz Enter. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot, a następnie wybierz ustawienie Enabled dla opcji External Device Boot. 6 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Boot Priority, a następnie naciśnij klawisz Enter. 7 Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić kolejność urządzeń startowych w taki sposób, że urządzenie Internal Hard Disk będzie wyświetlane wyżej na liście niż urządzenie External Device.