Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Documents de garantie Finlandais

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Documents de garantie Finlandais

Laseradvarsel Maskinens

Laseradvarsel Maskinens optiske stasjon er klassifisert som et CLASS 1 LASER PRODUCT, og overholder kravene i EU-standarden for lasersikkerhet (Laser Products Safety Standard) IEC/EN 60825-1. Forsiktig: Reparasjoner og vedlikehold av dette utstyret skal kun utføres av Sony-autoriserte teknikere. Uautoriserte reparasjoner og feilaktig bruk kan medføre sikkerhetsfare. Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne veiledningen, kan utsette deg for farlig stråling. For integrert optisk stasjon Forsiktig: Synlig og usynlig laserstråling i klasse 3B når stasjonen er åpen. Unngå å bli direkte utsatt for strålen. - Maksimal effekt: 390μW ( λ650 nm), 563μW ( λ 780 nm), 39μW ( λ405 nm) - Stråledivergens: 0,6 ( λ650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ405 nm) - Pulsvarighet: Kontinuerlig bølge For VPCSA- og VPCSB-serien med DVD SuperMulti-stasjon Disse modellene klassifiseres som CLASS 1 LASER PRODUCTS og overholder kravene i EU-standarden for lasersikkerhet (Laser Product Safety Standard) IEC/EN 60825-1(2007). Forsiktig: Synlig og usynlig laserstråling i klasse 3B når stasjonen er åpen. Unngå å bli direkte utsatt for strålen. - Maksimal effekt: 390μW ( λ650 nm), 563μW ( λ 780 nm), 39μW ( λ405 nm) - Stråledivergens: 0,6 ( λ650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ405 nm) - Pulsvarighet: Kontinuerlig bølge Forsiktig: Reparasjoner og vedlikehold av dette utstyret skal kun utføres av Sony-autoriserte teknikere. Feilaktig bruk og uautoriserte reparasjoner kan medføre sikkerhetsfare. Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne veiledningen, kan utsette deg for farlig stråling. CLASS 1-etiketten er plassert på undersiden av maskinen, ved siden av modellnummeret. Etiketten med CLASS 3B-advarselen finner du på bunnen av den optiske diskstasjonen. 74

Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse For VPCZ2-serien og for VAIO-datamaskiner med den trådløse musen VGP-WMS30 VPCZ2-serien og VGP-WMS30 klassifiseres som CLASS 1 LASER PRODUCT og overholder kravene i EU-standarden for lasersikkerhet (Laser Product Safety Standard) IEC/EN 60825-1(2007). Forsiktig: Reparasjoner og vedlikehold av dette utstyret skal kun utføres av Sony-autoriserte teknikere. Feilaktig bruk og uautoriserte reparasjoner kan medføre sikkerhetsfare. Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne veiledningen, kan utsette deg for farlig stråling. For VPCZ2-serien finner du følgende angivelse i batterirommet. For VGP-WMS30 finner du følgende angivelse på bunnen av utstyret. NO VAIO bærbare datamaskiner og VAIO stasjonære datamaskiner med AC-adaptere ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ VAIO bærbare datamaskiner er utformet for å kun fungere med ekte Sony-batterier. For å garantere sikker bruk av VAIO-maskinen må du kun bruke en ekte Sony oppladbar batteripakke. Det anbefales også på det sterkeste at du bruker en ekte Sony AC-adapter levert av Sony til din VAIO-datamaskin. Denne AC-adapteren er kun beregnet for bruk med VAIO IT-produkter. Den må ikke brukes til noe annet formål. Hvis strømledningen til AC-adapteren som følger med datamaskinen har et 3-pinners støpsel, må du sørge for at den elektriske koblingen er forsvarlig jordet. Koble AC-adapteren fra strømuttaket for å koble datamaskinen fra nettspenningen. Strømuttaket må installeres nært utstyret og må være lett tilgjengelig. i.LINK, PC-kort, skjerm og DVI-kontakter leveres ikke med begrensede strømkilder, hvis slike kontakter gjøres tilgjengelig. For å unngå mulig skade og risiko for antenning under transport av datamaskinen, må du først feste medfølgende kontaktdekseler og sporbeskyttelser på riktig måte, og kontrollere at batteripakken sitter forsvarlig i batterirommet. Ved reiser til og i USA, gjelder nye regler fra det amerikanske transportdepartementet (DOT) angående transport av litium-metall-batterier og litium-ion-batterier på fly. Du finner detaljert informasjon på http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html. Kun for VAIO stasjonære datamaskiner ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ VAIO stasjonære datamaskiner er kun beregnet for innendørs bruk. Enkelte modeller leveres med flere strømledninger tilpasset ulike lands strømnett. Bruk den strømledningen som passer til nettspenningen i ditt land. Koble strømledningen fra strømuttaket for å koble VAIO stasjonær datamaskin fra nettspenningen. Strømuttaket må installeres nært utstyret og må være lett tilgjengelig. i.LINK, PC-kort, skjerm og DVI-kontakter leveres ikke med begrensede strømkilder, hvis slike kontakter gjøres tilgjengelig. 75