Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Volba režimu výkonu n122 N Volba režimu výkonu Přepínačem režimu výkonu (1) vyberte požadovaný režim. Typ režimu Režim STAMINA Režim SPEED Popis Využívá akcelerátor Intel Graphics Media a vypíná některá hardwarová zařízení vašeho počítače kvůli úspoře energie akumulátoru. K dosažení vyššího výkonu používá grafický adaptér AMD Radeon Graphics. Kontrola aktuálního režimu výkonu ❑ Ověřte si, který režim je přepínačem režimu výkonu zvolen. ❑ Zkontrolujte, jaká ikona režimu výkonu je zobrazena v oznamovací oblasti plochy systému Windows.

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n123 N Nastavení hesla Nastavení hesla slouží k ochraně počítače před před neoprávněným přístupem. Uživatel musí zadat heslo při zapnutí počítače při návratu z režimu spánku nebo režimu Hibernace do normálního režimu. ! Heslo nesmíte zapomenout. Heslo si zapište a uložte jej na bezpečném místě. Typ hesla Heslo pro zapnutí Popis K nastavení dvou typů hesel můžete použít funkce BIOS. - Heslo počítače: uživatelům s oprávněním správce umožňuje měnit všechny možnosti nastavení na obrazovce systému BIOS i spouštět počítač. - Uživatelské heslo: běžným uživatelům umožňuje měnit některá nastavení systému BIOS a spouštět počítač. Chcete-li nastavit heslo uživatele, musíte nejprve nastavit heslo správce. ✍ K zadání hesla pro zapnutí budete vyzváni po zobrazení loga VAIO při spouštění počítače. ! Pokud heslo počítače zapomenete, bude jej nutno vynulovat, za což vám bude naúčtován poplatek. Chcete-li heslo vynulovat, obrat’te se na autorizované servisní středisko Sony. Nejbližší středisko nebo agenta vyhledejte v části Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5). Uživatelské heslo lze na obrazovce nastavení systému BIOS vynulovat zadáním hesla počítače. Heslo systému Windows Umožňuje uživateli přihlásit se do počítače a každý uživatelský účet chránit vlastním heslem. ✍ O zadání hesla systému Windows budete požádáni po vybrání účtu uživatele.