Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Používání systému Řízení napájení VAIO n130 N Používání systému Řízení napájení VAIO Systém řízení spotřeby pomáhá nastavit schémata napájení počítače při napájení ze sítě nebo z akumulátoru tak, aby odpovídaly vašim požadavkům na spotřebu. Funkce Řízení napájení VAIO (VAIO Power Management) jsou přidány do okna Možnosti napájení systému Windows. Tato aplikace umožňuje vylepšit funkce řízení spotřeby systému Windows pro lepší provoz počítače a delší výdrž akumulátoru. Výběr schématu napájení Při spuštění počítače zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona označuje, jaký typ zdroje energie je právě využíván. Chcete-li zobrazit okno s aktuálním stavem napájení, klikněte na tuto ikonu. Jak vybrat schéma napájení 1 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Možnosti napájení. 2 Vyberte požadované schéma napájení. Změna nastavení schématu napájení 1 Vpravo od požadovaného schématu napájení v okně Možnosti napájení klikněte na Změnit nastavení schématu. Podle potřeby změňte režim spánku a nastavení zobrazení. 2 Pokud chcete změnit upřesňující nastavení, klikněte na Změnit pokročilé nastavení napájení a přejděte na krok 3. Jinak klikněte na Uložit změny. 3 Klikněte na kartu Řízení napájení VAIO (VAIO Power Management). Změňte nastavení každé položky. 4 Klikněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení počítače VAIO > Ochrana dat před neoprávněným použitím n131 N Ochrana dat před neoprávněným použitím Deaktivace vestavených zařízení K deaktivaci následujících vestavěných zařízení a zákazu externího připojování a komunikace lze použít jednu z funkcí BIOS. ❑ USB Ports ❑ Memory Card Slot (patice pro karty „Memory Stick Duo“ a SD) ❑ Optical Disc Drive (vestavěná optická jednotka) ❑ Wireless Devices (bezdrátová sít’ LAN, WiMAX, bezdrátová sít’ WAN, BLUETOOTH a funkce GPS) ❑ LAN Device (konektor LAN) ✍ Vestavěná zařízení lze vypnout, záleží na modelu, který jste zakoupili.