Views
9 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Technologie BLUETOOTH n180 N Technologie BLUETOOTH Co udělat, pokud jiná zařízení BLUETOOTH nemohou nalézt můj počítač? ❑ ❑ ❑ ❑ Ověřte si, zda mají obě zařízení zapnutou funkci BLUETOOTH. Zkontrolujte, zda je na počítači zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí indikátor WIRELESS. Funkci BLUETOOTH nelze používat v době, kdy se počítač nachází v režimu snížené spotřeby. Počítač přepněte do normálního režimu a poté zapněte přepínač WIRELESS. Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie BLUETOOTH pracuje nejlépe v případě, kdy jsou zařízení vzdálena do 10 metrů od sebe. Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení BLUETOOTH, s nímž chci komunikovat? ❑ ❑ ❑ Ověřte si, zda má zařízení, s nímž chcete komunikovat, zapnutou funkci BLUETOOTH. Další informace najdete v příručce k zařízení. Pokud je zařízení, s nímž chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením BLUETOOTH, nemusí být nalezeno nebo nemusí být schopno s počítačem navázat spojení. Chcete-li povolit jiným zařízením BLUETOOTH komunikovat s počítačem, použijte tento postup: 1 Klikněte na Start a na Zařízení a tiskárny. 2 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu zařízení BLUETOOTH a klikněte na Nastavení rozhraní Bluetooth. 3 Klikněte na záložku Možnosti a vyberte zaškrtávací políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.

Řešení potíží > Technologie BLUETOOTH n181 N Co udělat, pokud se jiná zařízení BLUETOOTH nemohou spojit s tímto počítačem? ❑ ❑ ❑ Ověřte si doporučení nabídnutá v odstavci Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení BLUETOOTH, s nímž chci komunikovat? (str. 180). Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení ověřena. Vzdálenost postačující pro přenos dat může být kratší než 10 metrů. Závisí to na existujících překážkách mezi oběma zařízeními, na kvalitě rádiových vln a na operačním systému nebo použitém softwaru. Zařízení BLUETOOTH přemístěte blíže k počítači. Proč je spojení BLUETOOTH pomalé? ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat závisí na překážkách nebo na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových vln a na operačním systému a použitém softwaru. Zařízení BLUETOOTH přemístěte blíže k počítači. Pásmo 2,4 GHz, v němž pracují zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN, používají různá zařízení. Zařízení BLUETOOTH sice využívají technologie k minimalizaci rušení z jiných zařízení používajících stejné pásmo, ale rušení může snižovat rychlost a dosah komunikace nebo způsobovat její poruchy. Pokud se verze normy BLUETOOTH používaná v zařízení BLUETOOTH, s nímž chcete komunikovat, neshoduje s verzí používanou v počítači, rychlost komunikace se může zpomalit. Mohu zařízení s technologií BLUETOOTH používat v letadlech? Počítač se zapnutou technologií BLUETOOTH přenáší radiové frekvence v pásmu 2,4 GHz. Na citlivých místech, například v nemocnicích nebo letadlech, se mohou na používání zařízení BLUETOOTH vztahovat omezení z důvodu rádiového rušení. Možnost používání funkce BLUETOOTH v počítači konzultujte s personálem.