Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání režimů snížené spotřeby n 34 N Používání režimu spánku Zapnutí režimu spánku Klikněte na tlačítko Start, na šipku Návrat do normálního režimu ❑ Stiskněte libovolnou klávesu. ❑ Stiskněte vypínač počítače. vedle tlačítka Vypnout a použijte příkaz Režim spánku. ! Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne. Ztratíte veškerá neuložená data.

Začínáme > Používání režimů snížené spotřeby n 35 N Používání režimu Hibernace Zapnutí režimu Hibernace Stiskněte klávesy Fn+F12. Klikněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a použijte příkaz Režim hibernace. ! Dokud indikátor napájení nezhasne, počítač nepřemíst’ujte. Návrat do normálního režimu Stiskněte vypínač. ! Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.