Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání tlačítek se speciálními funkcemi n 44 N Používání tlačítek se speciálními funkcemi Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí. Tlačítko speciální funkce Tlačítko ASSIST Tlačítko WEB Tlačítko VAIO Tlačítko k vysunutí jednotky Funkce Pokud je počítač zapnutý, spustí se VAIO Care. Pokud je počítač vypnutý, tlačítko ASSIST spustí aplikaci Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikaci Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) lze použít k obnovení počítače v případě nouze, například když se nespustí Windows. Další informace najdete v kapitole Použití funkce VAIO Care (str. 38). Pokud je počítač v normálním režimu, tlačítko WEB spouští webový prohlížeč, který je tomuto tlačítku standardně přiřazen. Pokud je počítač vypnutý, tlačítko WEB aktivuje funkci rychlého přístupu k webovým stránkám Quick Web Access a spouští prohlížeč používaný s touto funkcí. Další informace najdete v kapitole Používání funkce Quick Web Access (str. 45). ! Pokud je počítač v režimu spánku nebo Hibernace, tlačítko WEB nefunguje. Provádí úkoly přiřazené tlačítku ve výchozím nastavení. Výchozí přiřazení můžete změnit v programu VAIO Control Center. Vysune přihrádku optické jednotky.

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce Quick Web Access n 45 N Používání funkce Quick Web Access Funkce Quick Web Access vám umožní rychlý přístup k webovým stránkám bez spouštění operačního systému Windows. Některé funkce a možnosti uvedené v této části nemusí být na vašem počítači dostupné. Aktivace funkce Quick Web Access Chcete-li funkci Quick Web Access aktivovat, počítač musí být vypnutý. Aktivace funkce Quick Web Access 1 Stiskněte tlačítko WEB na počítači. 2 Postupujte podle pokynů průvodce výchozím nastavením. Po dokončení výchozího nastavení se webový prohlížeč použitý s funkcí Quick Web Access příště spustí pouhým stiskem tlačítka WEB.