Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 52 N Poznámky k používání optické jednotky Poznámky k zápisu dat na disky ❑ ❑ ❑ ❑ Používejte pouze kulaté disky. Nepoužívejte disky jiných tvarů (hvězda, srdce, karta, atd.), které mohou optickou jednotku poškodit. Po dobu, během níž optická jednotka zapisuje data na disk, počítačem nehýbejte a chraňte ho před otřesy. Po dobu, během níž optická jednotka zapisuje data na disk, nezapojujte ani neodpojujte sít’ový kabel nebo adaptér. Po dobu, během níž optická jednotka zapisuje data na disk, počítač nepřipojujte ani neodpojujte od replikátoru portů (volitelná položka). Poznámky k přehrávání disků K dosažení optimálního výkonu při přehrávání disků je třeba dodržovat následující doporučení: ❑ Některé CD přehrávače a optické jednotky počítačů nemusí přehrávat disky CD audio vytvořené na médiích CD-R nebo CD-RW. ❑ Některé DVD přehrávače a optické jednotky počítačů nemusí přehrávat disky DVD vytvořené na médiích DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW nebo DVD-RAM. ❑ Pokud je váš počítač vybaven jednotkou Blu-ray Disc, umožňuje přehrávání médií Blu-ray Disc. Přehrávání obsahu některých médií Blu-ray Disc na vašem počítači však nemusí být možné nebo se počítač může během jejich přehrávání chovat nestabilně. Chcete-li tento obsah normálně přehrát, prostřednictvím VAIO Update si stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace pro software k přehrávání Blu-ray Disc. Informace týkající se použití funkce VAIO Update naleznete v části Aktualizace počítače (str. 36). ❑ Během přehrávání AVC HD se můžete setkat s přerušováním zvuku nebo vynecháváním snímků. ❑ Během přehrávání disku počítač nepřepínejte do žádného z režimů snížené spotřeby.

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 53 N Poznámky týkající se regionálních kódů Na discích nebo na jejich obalech je uveden kód regionu, jenž označuje, ve kterém regionu a v jakém typu přehrávače lze disk přehrát. Pokud je uveden kód „all“, disk lze přehrát ve většině světových regionů. Pokud se kód regionu pro vaši oblast od označení disku liší, disk v tomto počítači nelze přehrát. Chcete-li vyhledat kód regionu pro vaši oblast, podívejte se do této tabulky. Oblast Kód regionu Oblast Kód regionu Oblast Kód regionu Afrika 5 Austrálie* 4 Čína 6 Evropa 2 Hongkong* 3 Indie* 5 Indonésie* 3 Japonsko* 2 Korea 3 Kuvajt* 2 Malajsie* 3 Nový Zéland* 4 Filipíny* 3 Rusko 5 Saudská Arábie* 2 Singapur* 3 Jižní Afrika* 2 Tchaj-wan 3 Thajsko* 3 Spojené arabské emiráty* 2 Vietnam 3 * Standardně není kód regionu optické jednotce počítače přidělen.