Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání média „Memory Stick“ n 58 N ✍ Pokud nelze médium „Memory Stick“ do patice snadno vsunout, zlehka jej vyjměte a zkontrolujte, zda jej vkládáte ve správném směru. Pokud zasouváte médium „Memory Stick“ do patice poprvé, možná budete vyzváni k instalaci softwaru ovladače. V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce. Operační systém počítače automaticky rozpozná médium „Memory Stick“ a zobrazí jeho obsah. Pokud se na obrazovce nic neobjeví, klikněte na tlačítko Start, Počítač a dvakrát klikněte na ikonu „Memory Stick“. Po vložení média „Memory Stick“ do patice se v okně Počítač objeví ikona „Memory Stick“. ! Před použitím média „Memory Stick Micro“ („M2“) jej nezapomeňte vložit do adaptéru „M2“ Duo. Pokud vložíte médium do patice „Memory Stick Duo“ přímo bez adaptéru, jeho vyjmutí z patice nemusí být možné.

Práce s počítačem VAIO > Používání média „Memory Stick“ n 59 N Vyjmutí média „Memory Stick“ ! Pokud indikátor indikátor přístupu k médiím svítí, médium „Memory Stick“ nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se mohou zaznamenávat dlouho, proto před vyjmutím média „Memory Stick“ zkontrolujte, zda indikátor nesvítí. 1 Vyhledejte patici „Memory Stick Duo“. 2 Ověřte, zda indikátor přístupu k médiím nesvítí. 3 Médium „Memory Stick“ zatlačte směrem do počítače a uvolněte. Médium „Memory Stick“ se vysune. 4 Vytáhněte jej z patice. ! Při vyjímání média „Memory Stick“ postupujte vždy opatrně, aby nečekaně nevyskočilo.