Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátové sítě WAN n 76 N 3 Kartu SIM (1) vylomte ze štítku. 4 Držák karty SIM posuňte ve směru šipky (2) a poté ho zvedněte. 5 Kartu SIM vložte do držáku tak, aby strana s tištěným spojem směřovala nahoru.

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátové sítě WAN n 77 N 6 Držák karty SIM uzavřete a poté ho posuňte ve směru šipky (3). ! Tištěného obvodu na kartě se nedotýkejte. Před vložením nebo vyjmutím karty nezapomeňte počítač pevně držet. Kartu SIM neohýbejte ani na ni nevyvíjejte tlak, aby nedošlo k jejímu poškození. 7 Kryt karty SIM zavřete.