Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en portreplikator n104 N 5 Rikta in datorns bakre nedre hörn mot riktmärkena på portreplikatorn. ✍ Om ett extrabatteri (tillval) är anslutet till datorn skjuter du fliken (1) i pilens riktning för att lyfta kontakten (2) på portreplikatorn för att ansluta datorn.

Använda kringutrustning > Ansluta en portreplikator n105 N ! Var noga med att skjuta fliken (1) hela vägen. Om detta inte sker låser inte kontakten (2) i rätt läge vilket resulterar i glapp i kontakten mellan datorn och portreplikatorn. Om extrabatteriet inte är anslutet till datorn skjuter du fliken (1) i motsatt riktning mot pilen för att sänka ned kontakten (2). Om datorn ansluts när kontakten (2) är i upphöjt läge så kan kontakterna skadas. 6 Tryck datorn försiktigt tills den klickar på plats. 7 Öppna LCD-skärmen och slå på datorn.