Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n112 N Ansluta en TV med HDMI-ingång Du kan ansluta en TV med HDMI-ingång till din dator. Så här ansluter du en TV till datorn ! Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången, måste du byta enhet för utgående ljud. Mer information finns i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 200). 1 Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag. 2 Anslut den ena änden av en HDMI-kabel (2) till HDMI-utgången (3) på datorn eller portreplikatorn och den andra änden till TV:n. 3 Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången. 4 Ställ in TV-konfigurationssystemet. ! Om andra enhetsdrivrutiner än dem från Sony används kanske inte bilden visas och ljudet kanske inte hörs. Använd därför alltid enhetsdrivrutiner från Sony när du uppdaterar.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n113 N ✍ Se handboken som följde med TV:n för ytterligare upplysningar om installation och användning. HDMI-kabeln överför både ljud- och bildsignaler. Så här spelar du upp Blu-ray 3D Disc-media Vissa funktioner och alternativ är kanske inte tillgängliga på din dator. Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information. På modeller med Blu-ray-skivenhet kan du spela upp Blu-ray 3D Disc-media och visa 3D-bilder på en 3D-kapabel bildskärm, som t.ex en 3D TV, genom att ansluta datorns bildskärm med en HDMI-kabel. ! Var noga med att använda 3D-glasögon som är specificerade av TV-tillverkaren när du tittar på 3D-bilder. ✍ Läs i manualen som levererades med din 3D TV för detaljerad information om 3D-funktionen. 1 Följ stegen i Så här ansluter du en TV till datorn (sidan 112) för att ansluta din 3D TV till datorn med en HDMI-kabel och ställa in TV-konfigurationssystemet. 2 Välj STAMINA-läget med prestandaväljaren. ✍ Information om hur du väljer prestandaläge finns i Välja prestandaläge (sidan 121). 3 Tryck på tangenterna Fn+F7 för att ändra visningsskärm till en extern bildskärm. 4 Klicka på Start, Alla program, CyberLink PowerDVD BD och CyberLink PowerDVD BD. 5 Klicka på i det nedre, högra hörnet i fönstret PowerDVD BD, aktivera 3D-funktionen och klicka på Auto Detect.