Views
3 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Säkerhetsinformation n144 N Hörlurar ❑ ❑ Trafiksäkerhet – Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon annan typ av motorfordon. Du orsakar då en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa ställen. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går till fots, till exempel vid övergångsställen. Förebygg hörselskador – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.

Försiktighetsåtgärder > Information om hantering och underhåll n145 N Information om hantering och underhåll Datorn ❑ ❑ Rengör chassit med en mjuk, antingen torr eller lätt fuktad trasa med en mild tvättlösning. Använd inte rengöringsverktyg med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel som exempelvis alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på datorn. Koppla alltid ur nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn. LCD-skärm Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa. Om ytan gnuggas kan den skadas. Inbyggd kamera Rengör ytan på och runt den inbyggda kameran med en mjuk torr trasa. Gnugga inte för hårt, den kan lätt repas. Skivor ❑ ❑ ❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner, alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan. Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och utåt. Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.