Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > BLUETOOTH-teknik n180 N BLUETOOTH-teknik Vad ska jag göra om andra BLUETOOTH-enheter inte hittar min dator? ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att båda enheterna har BLUETOOTH-funktionen aktiverad. Kontrollera att WIRELESS-omkopplaren är på och att WIRELESS-indikatorn på datorn lyser. Det går inte att använda BLUETOOTH-funktionen medan datorn är i ett energisparläge. Gå tillbaka till Normalläget och koppla sedan på WIRELESS-omkopplaren. Datorn och enheten kanske står för långt ifrån varandra. Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken fungerar bäst om enheterna placeras inom 10 meters från varandra. Vad ska jag göra om jag inte kan hitta BLUETOOTH-enheten som jag vill kommunicera med? ❑ ❑ ❑ Kontrollera att BLUETOOTH-funktionerna är påslagna på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till den andra enheten om du vill ha mer information. Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet, kan det hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator. Om BLUETOOTH-enheterna ska kunna kommunicera med din dator, ska du följa dessa steg: 1 Klicka på Start och Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på ikonen BLUETOOTH-enheter och klicka på Bluetooth-inställningar. 3 Klicka på fliken Alternativ och välj Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn kryssruta.

Felsökning > BLUETOOTH-teknik n181 N Vad ska jag göra om andra BLUETOOTH-enheter inte kan ansluta till min dator? ❑ ❑ ❑ Se förslagen vid Vad ska jag göra om jag inte kan hitta BLUETOOTH-enheten som jag vill kommunicera med? (sidan 180). Kontrollera att den andra enheten är verifierad. Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meters beroende på hinder mellan enheterna, radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och BLUETOOTH-enheten närmare varandra. Varför är BLUETOOTH-anslutningen långsam? ❑ ❑ ❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och BLUETOOTH-enheten närmare varandra. Bandet 2,4 GHz, som används av BLUETOOTH-enheter eller trådlöst LAN, används även av olika andra enheter. Även om BLUETOOTH-enheter använder teknik för att minimera radiostörningar från andra enheter som använder samma band, kan sådana störningar minska kommunikationshastigheten och avståndet eller orsaka kommunikationsfel. Om BLUETOOTH-versionen som används av BLUETOOTH-enheten som du vill kommunicera med inte är samma version som den på din dator kan kommunikationshastigheten minska. Kan jag använda en enhet med BLUETOOTH-teknik på flygplan? När du använder BLUETOOTH-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och flygplan, kan ha begränsningar för hur BLUETOOTH-enheter får användas, på grund av radiostörningarna. Kontrollera med personalen om du får använda BLUETOOTH-funktionen på datorn.