Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > BLUETOOTH-teknik n182 N Varför går det inte att använda BLUETOOTH-funktionerna när jag loggar in på min dator med ett standardanvändarkonto? Det kan hända att BLUETOOTH-funktionerna inte är tillgängliga för användare med ett standardkonto på datorn. Logga in på datorn som en användare med administratörsbehörighet. Varför går det inte att använda BLUETOOTH-enheter när jag växlar användare? Om du växlar användare utan att logga ut från systemet, fungerar inte BLUETOOTH-enheterna korrekt. Se till att logga ut innan du växlar användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Logga ut. Varför kan jag inte utväxla visitkortsdata med en mobiltelefon? Funktionen för utbyte av visitkortsdata stöds inte. Vad ska jag göra om BLUETOOTH-ikonen inte visas i aktivitetsfältet? ❑ ❑ Kontrollera att omkopplaren invid BLUETOOTH är On i fönstret VAIO Smart Network. Gör så här för att visa BLUETOOTH-ikonen på aktivitetsfältet: 1 Klicka på Start och Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på ikonen BLUETOOTH-enheter och klicka på Bluetooth-inställningar. 3 Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet.

Felsökning > Optiska skivor n183 N Optiska skivor Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva? Skivan som datorn försöker läsa kan vara smutsig eller skadad. Gör så här: 1 Starta om datorn genom att samtidigt trycka på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen Stäng av och Starta om. ! Om du stänger av datorn med knapparna Ctrl+Alt+Delete, kan data gå förlorade. 2 Ta ut skivan ur den optiska skivenheten. 3 Kontrollera om disken är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras hittar du instruktioner i Skivor (sidan 145). Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att datorn är i Normalläge. Tryck på utmatningsknappen. Den optiska skivenheten på datorn har kanske inaktiverats i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheten genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 131). Om utmatningsknappen inte fungerar klickar du på Start och Dator, högerklickar på ikonen för den optiska enheten och väljer Mata ut. Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell utmatning bredvid utmatningsknappen på den optiska enheten. Försök med att starta om datorn.