Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Hitta

Komma igång > Hitta kontroller och portar n 18 N Undersida (utan att undersidans lock) A Minnesmodul (sidan 135) B Batterianslutning (sidan 22)

Komma igång > Om indikatorlamporna n 19 N Om indikatorlamporna Datorn är utrustad med följande indikatorlampor: Indikator Funktioner Laddning Lyser när batteriet laddas. Mer information finns i Ladda batteriet (sidan 28). Inbyggd kamera Lyser när den inbyggda kameran används. Mediaåtkomst Lyser medan dataåtkomst till ett minneskort som t.ex. ”Memory Stick” och ett SD-minneskort pågår. (Aktivera inte Vilaläge och stäng inte av datorn medan denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt används inget minneskort. Skivenhet Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Lyser medan dataåtkomst till den inbyggda lagringsenheten eller den optiska skivenheten pågår. Aktivera inte Vilaläge och stäng inte av datorn medan denna indikatorlampa lyser. Tryck på tangenterna Fn+Num Lk om du vill aktivera det numeriska tangentbordet. Tryck på tangenterna igen om du vill inaktivera det numeriska tangentbordet. Det numeriska tangentbordet är inaktivt när indikatorlampan inte lyser. Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du håller ned Shift under tiden som indikatorlampan lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorlampan. När indikatorlampan för Caps lock har släckts kan du skriva gemener som vanligt. Tryck på tangenten Fn+Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorlampan för Scroll lock har släckts kan du använda rullning som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du använder. I vissa program fungerar inte Scroll lock. Lyser när ett eller flera trådlösa alternativ är aktiverade.