Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 28 N Ladda batteriet Batteriet som medföljer datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället. Så här laddar du batteriet 1 Sätt i batteriet. 2 Anslut datorn till en strömkälla med hjälp av nätadaptern. Laddningsindikatorlampan lyser när batteriet laddas. När batteriet är uppladdat till en nivå nära den maximala laddningsnivå du valde slocknar laddningsindikatorn. Laddningsindikatorns status Lyser orange Blinkar tillsammans med den gröna strömindikatorn Blinkar tillsammans med den orangefärgade strömindikatorn Blinkar snabbt orange Betyder att Batteriet laddas. Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Normalläge) Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Vilaläge) Ett batterifel har inträffat på grund av att batteriet har gått sönder eller inte sitter fast ordentligt. ! Ladda batteriet enligt beskrivningen i denna bruksanvisning redan från början.

Komma igång > Använda batteriet n 29 N ✍ Låt batteriet vara i datorn medan datorn är ansluten direkt till strömförsörjning. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn. Om batteriet håller på att ta slut och både batteriindikatorn och strömindikatorns lampor blinkar bör du antingen koppla in nätadaptern för att ladda batteriet igen, eller stänga du av datorn och sätta i ett fullt laddat batteri. Batteriet som levereras med datorn är ett litiumjonbatteri och kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det bara är delvis urladdat. Vissa program och viss kringutrustning medger inte att datorn går in i Viloläge ens när den återstående batteritiden börjar bli kort. Spara ditt arbete ofta, och aktivera energisparlägen som Vila eller Viloläge manuellt om du vill undvika att data går förlorade när datorn körs på batteri. Om batteriet tar slut medan datorn är i Vilaläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika att data går förlorade bör du spara data ofta. Om användning av extrabatteriet ❑ ❑ Om ett extrabatteri är anslutet till datorn laddas det primära batteriet först upp till ungefär 80 % av batteriets kapacitet. Därefter börjar extrabatteriet att laddas upp till ungefär 80 %. När båda batterierna är laddade till ungefär 80 % börjar det primära batteriet att laddas upp till 100 %. Därefter börjar extrabatteriet att laddas upp till 100 %. Om ett extrabatteri är anslutet till datorn används batteriströmmen i extrabatteriet först. Batteriströmmen i det primära batteriet används när extrabatteriet är urladdat.