Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda andra moduler/minneskort n 66 N Att tänka på vid användning av minneskort Allmänt om användning av minneskortet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att minneskorten är kompatibla med de standarder som stöds av din dator. Håll minneskortet med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i facket. Tryck inte in minneskortet i facket med våld om du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minneskortet. Var försiktig när du sätter i och tar bort minneskortet från facket. Tvinga inte in eller ut det ur facket. Ta inte ut minneskortet medan mediaåtkomstindikatorn är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Försök inte att sätta in något annat minneskort eller annan minneskortadapter än de som minneskortfacket är avsett för. Det kan vara svårt att ta bort ett inkompatibelt minneskort eller en inkompatibel adapter från ett fack, och det kan skada datorn. Sätt inte i mer än ett minneskort i facket. Om du sätter i kortet på fel sätt kan både datorn och kortet skadas. Att tänka på vid användning av SD-minneskort ❑ ❑ ❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel med endast med de större minneskorttillverkarna från och med januari 2011. Notera dock att inte alla minneskort är kompatibla. SD-minneskort (upp till 2 GB), SDHC-minneskort (upp till 32 GB) och SDXC-minneskort (upp till 64 GB) har testats och visat sig vara kompatibel med din dator. Vissa typer av SD-minneskort, till exempel de med funktionen för ultrahög dataöverföringshastighet, kan bli mycket varma på grund av den kontinuerliga åtkomsten till minneskorten. Vänta i så fall en stund så att minneskortet svalnar innan du tar bort det.

Använda din VAIO-dator > Använda Internet n 67 N Använda Internet Innan du kan använda Internet måste du teckna ett avtal med en Internetleverantör, och ställa in de olika enheter som krävs för att du ska kunna ansluta datorn till Internet. Följande typer av tjänster för anslutning till Internet kan finnas tillgängliga från din Internetleverantör: ❑ Fiber (Fiber to the Home – FTTH) ❑ DSL (Digital Subscriber Line) ❑ Kabelmodem ❑ Satellit ❑ Modem Detaljerad information om vilka enheter som krävs för Internetanslutning, och hur du ansluter datorn till Internet, får du från din Internetleverantör. ✍ Om du vill ansluta datorn till Internet via trådlöst LAN måste du ställa in det trådlösa LAN-nätverket. Mer information finns i Använda trådlöst LAN (sidan 69). ! När du ansluter datorn till Internet bör du vidta lämpliga säkerhetsåtgärder så att du skyddar datorn mot de vanligaste hoten på nätet. Beroende på tjänsteavtalet med din Internetleverantör kan du behöva ansluta en extern modemenhet, till exempel ett USB-modem för telefoni, ett DSL-modem eller kabelmodem till datorn för att kunna ansluta till Internet. Du hittar detaljerade anvisningar om installation och konfigurering av modem i handboken som följde med modemet.