Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 92 N Att tänkta på vid kryptering av filer på Personal Secure Drive Om du krypterar filer i följande mappar när ditt användarkonto är initierat och EFS är aktiverat kommer du inte att kunna starta ditt TPM-program och avkryptera dina krypterade data. Med standardinställningarna kan filerna i mapparna nedan inte krypteras eftersom systemattribut används. Ändra inte systemattributen för filerna i mapparna nedan. ❑ ❑ ! Följande mappar är dolda som standard. Mappar som innehåller nyckelfiler ❑ C:\ProgramData\Infineon ❑ C:\Användare\All Users\Infineon (C:\Användare\All Users är en genväg till C:\ProgramData.) ❑ C:\Användare\\AppData\Roaming\Infineon Filer på Personal Secure Drive C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 93 N Att tänka på vid kryptering av säkerhetskopierade filer eller andra filer Om du kopierar arkivfiler eller nyckelfiler för nödfallsåterställning kommer du inte att kunna nödfallsåterställa datorn och om du krypterar lösenordsåterställningsfiler eller hemliga filer kommer du inte att kunna återställa ditt lösenord. Kryptera inte följande mappar och filer: ✍ Standardsökvägen till filerna visas nedan, eller som visas genom att klicka på Browse, är Mina dokument (eller Dokument)\Security Platform eller Security Platform i removal media. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Automatisk säkerhetskopieringsarkivfil Standardfilnamn: SPSystemBackup.xml eller SPSystemBackup_.xml Lagringsmapp för automatisk säkerhetskopiering av arkivfiler Mappnamn (Fast): ❑ SPSystemBackup (Mappen skapas som undermapp för filen SPSystemBackup.xml.) ❑ SPSystemBackup_ (Mappen skapas som undermapp för filen SPSystemBackup_ .xml.) Nyckelfil för nödfallsåterställning Standardfilnamn: SPEmRecToken.xml Nyckelfil för lösenordsåterställning Standardfilnamn: SPPwResetToken.xml Tokenfil för katastrofåterställning/lösenordsåterställning Standardfilnamn: SPToken_.xml Hemlig fil för lösenordsåterställning Standardfilnamn: SPPwdResetSecret.xml eller SPPwdResetSecret__..xml