Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 98 N Låsa upp krypterad data med en återställningsnyckel lagrad på ett USB-minne För att låsa upp krypterad data med en återställningsnyckel lagrad på ett USB-minne måste ditt system komma åt USB-minnet när du startar datorn. Följ dessa steg för att konfigurera startordningen på BIOS-startskärmen: ! Du kan inte komma åt USB-enheter om du inaktiverar USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Skydda data från obehörig användning (sidan 131). 1 Anslut en USB-flashminnesenhet. 2 Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen. 3 Tryck på tangenten < eller , för att välja fliken Security, på tangenten M eller m för att välja Change TPM State, och sedan på Enter. 4 Tryck på tangenten M eller m för att välja Enable och sedan på Enter. 5 Tryck på tangenten < eller , för att välja Boot och välj sedan Enabled för External Device Boot. 6 Tryck på tangenten M eller m för att välja Boot Priority och sedan på Enter. 7 Tryck på tangenten F5 eller F6 för att ändra startenhetsordningen så att Internal Hard Disk ligger högre i listan än External Device. ! Du måste flytta upp Internal Optical Drive överst i listan för att återställa datorsystemet med hjälp av dina återställningsmedia. 8 Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. 9 När systemet startat om väljer du Execute i bekräftelsefönstret, och trycker sedan på Enter. 10 Följ instruktionerna i Windows Hjälp och support för att aktivera BitLocker-diskkryptering. 11 Spara återställningslösenordet på USB-minnet i fönstret där du får välja plats för att spara återställningslösenord. 12 Följ instruktionerna på skärmen. Krypteringsprocessen startar.

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 99 N ! Om du uppdaterar BIOS med uppdateringsprogram såsom VAIO Update återställs BIOS-inställningarna till standard. Då måste du upprepa stegen ovan. Det tar flera timmar att genomföra krypteringsprocessen.