Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > n100 N Používanie periférnych zariadení Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšírit’ používaním rôznych zásuviek na vašom počítači. ❑ Pripojenie replikátora portov (strana 101) ❑ Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel (strana 108) ❑ Pripojenie externého displeja (strana 109) ❑ Voľba režimu displeja (strana 115) ❑ Používanie funkcie viacerých monitorov (strana 116) ❑ Pripojenie USB zariadenia (strana 118)

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n101 N Pripojenie replikátora portov Pripojenie k voliteľnému replikátoru portov vám umožňuje k počítaču pripojit’ ďalšie periférne zariadenia, napríklad tlačiareň alebo externý displej. Umiestnenie konektorov na replikátore portov A Kontrolné svetlo DC IN Svieti, keď je replikátor portov napájaný. B Port DC IN (strana 102) C Porty USB *1 (strana 118) D Porty LAN *2 (strana 68) E Výstupný port HDMI (strana 112) F Port MONITOR (strana 110) G Bezpečnostný otvor *1 Vyhovuje norme USB 2.0. *2 Replikátor portu má ochrannú nálepku , ktorá zakrýva jednotlivé porty LAN. Pripojte kábel 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T do portu LAN. Použitie nesprávneho kábla (ako napríklad telefónneho kábla) môže spôsobit’ pret’aženie elektrickým prúdom, čo môže viest’ k poruche, prehrievaniu alebo požiaru vznikajúcemu v porte LAN. ! Kým je replikátor portov pripojený k počítaču, nemôžete používat’ nasledujúce porty. - Výstupný port HDMI vášho počítača - Port MONITOR vášho počítača - Port LAN vášho počítača Súčasné používanie portu MONITOR a výstupného portu HDMI na replikátore portov nie je možné.