Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n104 N 5 Zadné spodné rohy počítača zarovnajte s vodiacimi výbežkami na replikátore portov. ✍ Ak je k počítaču pripojená voliteľná rozširujúca batéria, posuňte poistku (1) v smere šípky, aby sa vysunul konektor (2) na replikátore portov a mohli pripojit’ počítač.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n105 N ! Uistite sa, že ste poistku (1) posunuli až na doraz. V opačnom prípade by sa konektor (2) neuchytil v správnej polohe a mohlo by to viest’ k nedostatočnému kontaktu medzi počítačom a replikátorom portov. Ak je k počítaču nie pripojená rozširujúca batéria, posuňte poistku (1) v opačnom smere šípky, aby sa konektor (2) spustil. Pripojením počítača, kým je konektor (2) vo zdvihnutej polohe, sa môžu poškodit’ konektory. 6 Počítač jemne zatlačte nadol tak, aby sa zaistil na svojom mieste. 7 Otvorte veko s displejom LCD a počítač zapnite.