Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel n108 N Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel K vášmu počítaču sa dajú pripojit’ externé výstupné zvukové zariadenia (nie je súčast’ou dodávky), napríklad reproduktory alebo slúchadlá. Ako pripojit’ externé reproduktory ✍ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom. ! Pred tým, než reproduktory zapnete, znížte ich hlasitost’. Zapojte externé reproduktory (1) do zásuvky pre slúchadlá (2) i pomocou kábla reproduktora (3) (nie je súčast’ou dodávky).

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n109 N Pripojenie externého displeja Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. ! Prehrávanie médií Blu-ray Disc na pripojenom externom displeji môže byt’ prerušované v závislosti od typu a bitovej rýchlosti videa. Tento problém sa môže dat’ vyriešit’ znížením rozlíšenia displeja. Na zmenu rozlíšenia displeja vykonajte kroky v časti Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video? (strana 191). ✍ Ak sa po odpojení externého displeja od voliteľného replikátora portov automaticky nezmení rozlíšenie displeja LCD vášho počítača, zmeňte aktuálne nastavenia displeja. Informácie o zmene nastavení nájdete v časti Voľba režimu displeja (strana 115).