Views
9 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n112 N Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI K vášmu počítaču sa dá pripojit’ TV so vstupnou zásuvkou HDMI. Ako pripojit’ TV k vášmu počítaču ! Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do výstupnej zásuvky HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 200). 1 Zapojte napájací kábel vášho TV (1) do siet’ovej zásuvky. 2 Jeden koniec kábla HDMI (2) zapojte do výstupného portu HDMI (3) na počítači alebo replikátore portov a druhý koniec do TV. 3 Vstupný kanál TV nastavte na externý vstup. 4 Nastavte systém na konfiguráciu TV. ! Ak sa použije iný ovládač zariadenia ako od Sony, nezobrazí sa žiaden obraz a nebude počut’ žiaden zvuk. Pri aktualizácii vždy inštalujte ovládač zariadenia od Sony.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n113 N ✍ Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším TV. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál. Ako prehrávat’ médiá Blu-ray 3D Disc Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Na modeloch s jednotkou Blu-ray Disc môžete prehrat’ médiá Blu-ray 3D Disc a prezerat’ 3D obrázky na obrazovkách s možnost’ou 3D ako sú napríklad 3D TV pripojením obrazovky k počítaču pomocou kábla HDMI. ! Na pozeranie 3D obrázkov vždy používajte 3D okuliare podľa špecifikácie výrobcu TV. ✍ Ďalšie informácie o funkcií 3D nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším 3D TV. 1 Pri pripojení 3D TV k počítaču káblom HDMI a nastavení konfiguračného systému TV postupujte podľa krokov v časti Ako pripojit’ TV k vášmu počítaču (strana 112). 2 Zvoľte režim STAMINA pomocou prepínača režimu výkonu. ✍ Pokyny na voľbu režimu výkonu nájdete v časti Voľba výkonnostného režimu (strana 121). 3 Stlačte klávesy Fn+F7 na zmenu výstupnej obrazovky na externú obrazovku. 4 Kliknite na Štart, Všetky programy, CyberLink PowerDVD BD a CyberLink PowerDVD BD. 5 Kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu okna PowerDVD BD, zapnite funkciu 3D a kliknite na možnost’ Auto Detect.