Views
4 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n114 N ✍ Môžete zmenit’ rozlíšenie obrazovky vášho počítača. Kliknite na ikonu ponuky na zmenu rozlíšenia obrazovky. v pravom dolnom rohu okna PowerDVD BD a na položku Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie PowerDVD BD. 6 Vložte médium Blu-ray 3D Disc do optickej jednotky. Ako pripojit’ kvalitné digitálne zvukové výstupné zariadenie medzi počítač a TV Navyše môžete pripojit’ kvalitný zosilňovač domáceho kina alebo iné zariadenia na dekódovanie priestorového zvuku medzi váš počítač a TV pomocou pripojenia HDMI. ! Pred pripojením zariadenia k počítaču najprv skontrolujte, či medzi TV a zosilňovačom domáceho kina alebo dekodérom priestorového zvuku je nadviazané spojenie HDMI. Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do výstupnej zásuvky HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 200). 1 Zapnite TV a nastavte jeho vstup na HDMI. 2 Zapnite zosilňovač domáceho kina alebo dekodér priestorového zvuku a nastavte jeho vstup na vstup HDMI. 3 Jeden koniec kábla HDMI zapojte do vstupného portu na prijímači domáceho kina alebo dekóderi priestorového zvuku a druhý koniec zapojte do výstupného portu HDMI na počítači alebo replikátore portov. ✍ Rozlíšenie pripojeného TV môžete nastavit’ z vášho počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video? (strana 191). V prípade spojenia HDMI sa hlasitost’ dá nastavit’ iba prostredníctvom pripojeného zvukového zariadenia. Váš počítač nemá pod kontrolou výstupnú hlasitost’ žiadnych pripojených zariadení.

Používanie periférnych zariadení > Voľba režimu displeja n115 N Voľba režimu displeja Keď je zapojený externý displej, môžete si ako primárny monitor zvolit’ obrazovku počítača alebo pripojený displej. ! Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, konektor na monitor na počítači nie je prístupný. Rozlíšenie obrazovky vášho externého displeja sa môže zmenit’, keď zmeníte výkonnostný režim. ✍ V závislosti od typu vášho externého displeja alebo monitora sa nemusí dat’ súčasne zobrazit’ ten istý obsah na obrazovke počítača aj externom displeji alebo projektore. Externý displej zapnite pred zapnutím počítača. Zvoľte režim displeja klávesmi Fn+F7 Režim displeja môžete zvolit’ klávesmi Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 40). Voľba režimu displeja pomocou nastavení displeja 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa Viaceré obrazovky, zvoľte si želané nastavenie a potom kliknite na OK.