Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Ochrana údajov proti neoprávnenému použitiu n132 N Vypnutie vstavaných zariadení 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Stlačením klávesu < alebo , zvoľte Advanced. 3 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte želané vstavané zariadenie a stlačte kláves Enter. 4 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Disabled a stlačte kláves Enter. ✍ Ak chcete zapnút’ zariadenie, vyberte možnost’ Enabled namiesto Disabled. 5 Ak chcete vypnút’ viac zariadení, zopakujte kroky 4 a 5 pre každé zariadenie. 6 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Ochrana pevného disku n133 N Ochrana pevného disku Ak je váš počítač vybavený vstavaným pevným diskom, funkcia ochrany pevného disku je k dispozícii. Táto funkcia chráni váš pevný disk pred poškodením v dôsledku nárazov. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. ! Pamätajte si, že funkcia ochrany pevného disku je neúčinný v prípade diskov SSD. Funkcia ochrany pevného disku je navrhnutá na minimalizáciu možností poškodenia pevného disku a používateľských dát. Nezabezpečuje 100 % ochranu dát za akýchkoľvek okolností.