Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n138 N 6 Aktuálne nainštalovaný pamät’ový modul vyberte nasledovne: ❑ Potiahnite západky v smere šípok (1). Pamät’ový modul sa uvoľní. ❑ Skontrolujte, či sa pamät’ový modul vyklopí a potom ho vytiahnite v smere šípky (2). 7 Vyberte nový pamät’ový modul z balenia.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n139 N 8 Pamät’ový modul zasuňte do zásuvky a stlačte ho tak, aby sa zaistil na svojom mieste. ! Okrem pamät’ových modulov sa nedotýkajte žiadnych iných komponentov na základnej doske. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vodičov a výstupkov za spodným krytom. V každom prípade hranu pamät’ového modulu s konektorom zasuňte do zásuvky, pričom zárez na module zarovnajte s malým výstupkom v otvorenej zásuvke. Pamät’ový modul nezasúvajte do zásuvky v nesprávnym spôsobom násilím, keďže to môže spôsobit’ poškodenie zásuvky aj modulu. 9 Nasaďte kryt, vrát’te vybraté skrutky a dotiahnite ich. 10 Počítač zapnite.