Views
9 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s vstavanou kamerou n150 N Zaobchádzanie s vstavanou kamerou ❑ ❑ Nepoškriabte a neznečistite plochu a okolie vstavanej kamery, mohlo by to spôsobit’ zhoršenie kvality obrazu. Bez ohľadu na stav napájania vášho počítača nedovoľte, aby sa do zorného poľa vstavanej kamery dostalo priame slnečné žiarenie, pretože by to mohlo spôsobit’ poruchu funkcie kamery.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s diskami n151 N Zaobchádzanie s diskami ❑ Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobit’ chyby pri čítaní. Disk vždy držte za okraje a otvor v strede, ako je znázornené nižšie: ❑ Na disk nikdy nedávajte nálepku. Toto bude mat’ dopad na používanie disku a môže spôsobit’ neopraviteľné poškodenie.