Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Obnovenie/Médium pre obnovenie systému n166 N Obnovenie/Médium pre obnovenie systému Ako môžem vytvorit’ Médium pre obnovenie systému? Médium pre obnovenie systému môžete vytvorit’ pomocou aplikácie VAIO Care. Tieto nosiče sa môžu použit’ na obnovenie pôvodných nastavení systému vášho počítača. Nosič môžete vytvorit’ spustením aplikácie VAIO Care (strana 38) a kliknutím na položky Obnova a Navrátenie systému do posledného nastavenia (Recovery & restore), Obnova systému (Recovery) a Vytvorit’ médiá pre obnovu systému (Create Recovery Media). ! Ak váš počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, musíte pripojit’ externú optickú jednotku (nie je súčast’ou). Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch. Ako môžem obnovit’ pôvodné nastavenia systému svojho počítača? Systém vášho počítača môžete obnovit’ dvomi spôsobmi: z Médium pre obnovenie systému alebo z obnovovacej oblasti. Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch. Ako môžem preinštalovat’ originálny softvér a ovládače? Predinštalovaný softvér a ovládače môžete obnovit’ aplikáciou VAIO Care. Obnovu začnite spustením aplikácie VAIO Care (strana 38) a kliknutím na položky Obnova a Navrátenie systému do posledného nastavenia (Recovery & restore), Obnova systému (Recovery) a Preinštalovat’ aplikácie a ovládače (Reinstall Applications and Drivers). Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie VAIO Care.

Odstraňovanie porúch > Obnovenie/Médium pre obnovenie systému n167 N Ako si skontrolujem veľkost’ obnovovacej oblast’? Vaše vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovaciu oblast’, kde sú uložené dáta na obnovu systému. Veľkost’ obnovovacej oblasti môžete skontrolovat’ nasledujúcim postupom: 1 Kliknite na Štart, pravým tlačidlom kliknite na Počítač a zvoľte Spravovat’. 2 Kliknite na Správa diskov pod Ukladací priestor na ľavej ploche. Veľkost’ obnovovacej oblasti a celková veľkost’ disku C sa zobrazia v riadku Disk 0 na strednej ploche.