Views
9 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Technológia BLUETOOTH n182 N Prečo nemôžem používat’ funkciu BLUETOOTH, keď sa prihlásim na môj počítač ako používateľ so štandardným používateľským účtom? Funkcia BLUETOOTH nemusí byt’ k dispozícii používateľovi so štandardným používateľským účtom na vašom počítači. Prihláste sa na počítač ako používateľ s právami správcu. Prečo nemôžem používat’ zariadenia BLUETOOTH, keď prepnem používateľa? Ak prepnete používateľa bez odhlásenia sa z vášho systému, zariadenia BLUETOOTH nebudú fungovat’. Pred zmenou požívateľa sa určite odhláste. Na odhlásenie sa z vášho systému kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Odhlásit’. Prečo si nemôžem posielat’ vizitky s mobilným telefónom? Funkcia posielania vizitiek nie je podporovaná. Čo mám robit’, ak sa na pracovnom paneli nezobrazí ikona BLUETOOTH? ❑ ❑ Uistite sa, že prepínač vedľa BLUETOOTH je nastavený na On v okne VAIO Smart Network. Ak chcete zobrazit’ ikonu BLUETOOTH na pracovnom paneli, urobte nasledujúce kroky: 1 Kliknite na Štart a Zariadenia a tlačiarne. 2 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu zariadenia BLUETOOTH a na Nastavenie zariadenia Bluetooth. 3 Kliknite na záložku Možnosti a zaškrtnite pole Zobrazit’ ikonu zariadení Bluetooth v oblasti oznámení.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n183 N Optické disky Prečo môj počítač zamrzne, keď sa pokúsim čítat’ disk? Disk, ktorý sa váš počítač pokúša čítat’, môže byt’ znečistený alebo poškodený. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’, aby ste reštartovali počítač. ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete môže spôsobit’ stratu neuložených dát. 2 Disk vyberte z optickej jednotky. 3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistit’, pozrite pokyny v časti Disky (strana 145). Čo mám robit’, ak sa podávač optickej jednotky nevysunie? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je váš počítač v normálnom režime. Stlačte tlačidlo vysunutia podávača. Je možné, že optická jednotka vášho počítača je vypnutá na obrazovke nastavení BIOS. Ak chcete sprístupnit’ jednotku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 131). Ak tlačidlo na vysunutie podávača nefunguje, kliknite na Štart a Počítač, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky a zvoľte Vysunút’. Ak žiadna z možností vyššie nefunguje, vložte tenký rovný predmet (napríklad spinku na papier) do otvoru na manuálne vysunutie podávača optického disku. Skúste reštartovat’ počítač.