Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Displej n188 N Displej Prečo moja obrazovka zhasla? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovka vášho počítača môže zhasnút’, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku LCD (Video), stlačením ktoréhokoľvek klávesu ho vrátite do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 33). Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti. Ak je váš počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie batérie (strana 22). Ak je režim displeja nastavený na externý displej, stlačte klávesy Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 40). Počas výberu výkonu obrazovka vášho počítača stmavne a môžu sa na nej dočasne objavit’ chyby obrazu alebo blikanie. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.

Odstraňovanie porúch > Displej n189 N Čo mám robit’, ak nevidím správne obrázky alebo filmy? ❑ ❑ Pred používaním softvéru videa/obrazov alebo začatím prehrávania DVD sa uistite, že ste pre farby displeja zvolili True Color (32 bitov). Nastavenie inej voľby by mohlo zabránit’ softvéru pri úspešnom zobrazovaní obrázkov. Pri zmene farieb displeja postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na Rozšírené nastavenie. 3 Kliknite na záložku Monitor. 4 Zvoľte True Color (32 bitov) v Farby. Nemeňte rozlíšenie obrazovky ani farby, pokiaľ sa používa softvér zvuku/videa ani počas prehrávania DVD diskov, pretože by to mohlo spôsobit’ nekvalitné prehrávanie/zobrazovanie alebo nestabilitu operácií systému. Okrem toho sa odporúča pred prehrávaním DVD vypnút’ šetrič obrazovky. Ak je šetrič obrazovky zapnutý, mohol by sa aktivovat’ počas prehrávania DVD a zabránit’ úspešnému prehrávaniu. Niektoré šetriče obrazovky dokonca menia rozlíšenie obrazovky a farby. Čo mám robit’, ak sa niektoré položky nezmestia na obrazovku počítača? Skontrolujte, či je veľkost’ písma nastavená na 100 %. Ak nie, niektoré položky, napríklad ponuka softvéru, sa v závislosti od používaného softvéru nemusia zobrazit’ správne. Ďalšie informácie o zmene veľkosti písma nájdete v pomocníkovi Pomoc a technická podpora pre systém Windows.