Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Displej n190 N Čo mám robit’, ak sa na mojej televíznej obrazovke alebo externom displeji zapojenému do výstupnej zásuvky HDMI nič nezobrazuje? ❑ ❑ Skontrolujte, či používate displej kompatibilný s HDCP. Obsah chránený autorskými právami sa nezobrazí na displeji, ktorý nie je kompatibilný s HDCP. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI (strana 112) alebo Zapojenie počítačového displeja alebo projektora (strana 110). Ďalší externý displej môže byt’ pripojený k portu monitora na vašom počítači alebo k replikátoru portov. Zmeňte výstup displeja stlačením klávesov Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI (strana 112) alebo Zapojenie počítačového displeja alebo projektora (strana 110). Čo mám robit’, ak sa na mojej obrazovke 3D TV zapojenej do výstupného portu HDMI nezobrazujú obrázky 3D? ❑ Zmeňte nastavenia prehrávania 3D. Ak chcete zmenit’ nastavenia, kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu okna PowerDVD BD. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie PowerDVD BD. ❑ Ak je počítač pripojený k 3D TV cez zosilňovač AV, uistite sa, že zosilňovač AV podporuje prehrávanie 3D. ❑ ❑ Skontrolujte nastavenie rozlíšenia výstupu HDMI na vašom počítači. Ak rozlíšenie nie je nastavené na 1920 x 1080 alebo 1280 x 720, obrazy sa nezobrazia v 3D. Ďalšie informácie o prehrávaní 3D nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším 3D TV.

Odstraňovanie porúch > Displej n191 N Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video? ❑ ❑ Ak sa výstup na displej presmeruje na externý displej a externý displej je odpojený, nedá sa zobrazit’ video na obrazovke vášho počítača. Na zastavenie prehrávania videa prepnite výstup na obrazovku počítača a potom reštartujte prehrávanie videa. Informácie, ako prepnút’ výstup na displej, nájdete v časti Voľba režimu displeja (strana 115). Eventuálne môžete stlačit’ klávesy Fn+F7 na prepnutie výstupu. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 40). Videopamät’ vášho počítača môže byt’ nedostatočná na zobrazenie videí s vysokým rozlíšením. V takom prípade znížte rozlíšenie obrazovky LCD. Na zmenu rozlíšenia obrazovky postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 V rozbaľovacej ponuke nájdite Rozlíšenie. 3 Posúvačom zvýšte alebo znížte rozlíšenie obrazovky. ✍ Celková veľkost’ voľnej pamäte grafickej karty a videopamäte sa dá skontrolovat’. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, zvoľte Rozlíšenie obrazovky a kliknite na Rozšírené nastavenie a záložku Adaptér. Zobrazená hodnota sa môže líšit’ od skutočnej pamäte vo vašom počítači. Čo mám robit’, ak je moja obrazovka tmavá? ❑ ❑ Stlačením klávesov Fn+F6 zvýšite jas obrazovky vášho počítača. Zakrytie snímača intenzity okolitého osvetlenia spôsobí, že obrazovka stmavne. Skontrolujte, či je snímač odokrytý. Čo mám robit’, ak externý displej zostane zhasnutý? Zmeňte výstup displeja stlačením klávesov Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 40).