Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 26 N 3 Potiahnite a podržte poistku v smere šípky (3) a vytiahnite batériu v smere šípky (4). 4 Odtiahnite batériu od počítača v smere šípky.

Začíname > Používanie batérie n 27 N ✍ Ak počítač nerozpozná batériu, vypnite počítač a stlačte a podržte stlačené tlačidlo vypnutia batérie na tri sekundy pomocou tenkého rovného predmetu (napríklad spinkou na papier). Ak sa tým problém nevyrieši, vyberte batériu a znova ju nainštalujte. Ak je k počítaču pripojená rozširujúca batéria, vypnite počítač a vyberte rozširujúcu batériu. Ak sa tým problém nevyrieši, stlačte a podržte vypínač batérie na tri sekundy. Ak problém pretrváva, vyberte obidve batérie a znova ich nainštalujte. ! Kvôli vlastnej bezpečnosti sa dôrazne odporúča, aby ste používali iba originálne nabíjateľné batérie Sony a napájací adaptér, ktoré dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO a spĺňajú štandardy zabezpečovania kvality. Niektoré počítače VAIO môžu pracovat’ len s originálnou batériou Sony.