Views
2 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 56 N Používanie „Memory Stick“ „Memory Stick“ sú kompaktné, prenosné a všestranné záznamové média z integrovaných obvodov osobitne skonštruované na výmenu a zdieľanie digitálnych dát s kompatibilnými výrobkami ako digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a iné zariadenia. Pretože je médium vyberateľné, dá sa použit’ na externé uloženie dát. ! Ak vyradíte zásuvku „Memory Stick Duo“ na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ nosiče „Memory Stick“. Ak chcete sprístupnit’ zásuvku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 131). Pred tým, ako použijete „Memory Stick“ Zásuvka „Memory Stick Duo“ na počítači slúži pre nasledujúce veľkosti a druhy médií: ❑ „Memory Stick Duo“ ❑ „Memory Stick PRO Duo“ ❑ „Memory Stick PRO-HG Duo“ ! Váš počítač podporuje iba nosiče „Memory Stick“ dvojnásobnej veľkosti a nepodporuje nosiče „Memory Stick“ štandardnej veľkosti. Najnovšie informácie o médiách „Memory Stick“ nájdete na adrese http://www.sony.net/memorycard/.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 57 N Vsunutie a vybratie „Memory Stick“ Ako vložit’ „Memory Stick“ 1 Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“. 2 „Memory Stick“ držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke. 3 „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Nosič netlačte do zásuvky násilím.