Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 80 N Komunikácia s ďalším zariadením BLUETOOTH Váš počítač môžete spojit’ so zariadením BLUETOOTH, napríklad iným počítačom, mobilným telefónom, PDA, myšou alebo digitálnym fotoaparátom bez použitia akýchkoľvek káblov.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 81 N Ako komunikovat’ s ďalším zariadením BLUETOOTH Aby ste mohli komunikovat’ s ďalším zariadením BLUETOOTH, najprv potrebujete nastavit’ funkciu BLUETOOTH. Informácie o nastavení a používaní funkcie BLUETOOTH si prečítajte Pomoc a technická podpora pre systém Windows. 1 Zapnite spínač WIRELESS. 2 Kliknite na položky Štart, Všetky programy a VAIO Smart Network alebo kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 3 Kliknite na prepínač vedľa BLUETOOTH, čím sa prepne na On v okne VAIO Smart Network. Skontrolujte, či svieti indikátor WIRELESS.