Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 86 N Registrácia odtlačku prsta Na používanie funkcie autentifikácie odtlačkom prsta musíte váš odtlačok prsta/odtlačky prstov zaregistrovat’ v počítači. Ako zaregistrovat’ odtlačok prsta 1 Kliknite na Štart, Všetky programy, TrueSuite a TrueSuite. 2 Kliknite na ikonu Get Started. 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa zobrazí okno nastavovania hesla do systému Windows, nastavte heslo do systému Windows. ✍ Podrobnejšie informácie nájdete v pomocníkovi softvéru TrueSuite.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 87 N Ak sa vám nepodarilo zaregistrovat’ odtlačok prsta, skúste znovu podľa nasledujúcich pokynov. 1 Položte horný kĺb prsta naplocho na stred snímača odtlačkov prstov (1). 2 Prejdite prstom po snímači odtlačkov prstov v kolmom smere a zosnímajte ho od horného kĺbu prsta po špičku.