Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 90 N Používanie TPM Je možné, že Trusted Platform Module (TPM) je zabudovaný vo vašom počítači, aby poskytoval základné bezpečnostné funkcie. V kombinácii s TPM sa dajú šifrovat’ a dešifrovat’ dáta na posilnenie bezpečnosti počítača proti neoprávnenému prístupu. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Čipy TPM, ktoré definuje organizácia Trusted Computing Group (TCG), sa nazývajú aj bezpečnostné čipy.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 91 N Dôležité upozornenie Poznámky k šifrovaniu súborov operačného systému alebo programových súborov Šifrovanie súborov používaných operačným systémom alebo softvérovými aplikáciami pomocou systému Encrypting File System (EFS) s TPM vám znemožní spustenie alebo používanie takéhoto softvéru. Ak sa chcete vyhnút’ takýmto problémom, pred použitím systému EFS dodržujte nasledovné opatrenia: ❑ Nezabudnite odzálohovat’ údaje, ktoré chcete zašifrovat’, na nasledujúce lokality: ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Priečinok Encrypted Data, ktoré ste vytvorili použitím štandardných nastavení počas procesu inicializácie používateľa Nový zašifrovaný priečinok vytvorený v priečinku Dokumenty alebo Dokumenty vo svojom konte Jednotku Personal Secure Drive ✍ Jednotka Personal Secure Drive je virtuálny disk vytvorený funkciou Personal Secure Drive a automaticky zašifruje údaje, ktoré sú naň uložené. Nemeňte nasledujúce nastavenia na karte Zobrazenie v okne Možnosti priečinka zobrazené kliknutím na položku Možnosti priečinka a hľadania z ponuky Usporiadat’ programu Windows Prieskumník. ❑ Nezobrazovat’ skryté súbory, priečinky a jednotky ❑ Skryt’ chránené súbory operačného systému (odporúča sa) Nemeňte systémové atribúty súborov, ak to nie je potrebné. Nezašifrujte priečinok Windows a Program Files a súbory v jednotlivých priečinkoch. Nezašifrujte priečinok Používatelia a v ňom priečinky patriace kontám.