Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 92 N Poznámky k šifrovaniu kľúčových súborov alebo súborov na jednotke Personal Secure Drive Ak zašifrujete súbory vytvorené v nasledujúcich priečinkoch, ak je vaše používateľské konto aktivované a systém EFS je zapnutý, znemožní spustenie vášho softvéru TPM a dešifrovanie zašifrovaných údajov. S predvolenými nastaveniami sa súbory v zložkách nižšie nedajú zašifrovat’, lebo majú systémové atribúty. Nemeňte systémové atribúty súborov v zložkách nižšie. ❑ ❑ ! Nasledujúce zložky sú implicitne skryté. Priečinky obsahujúce kľúčové súbory ❑ C:\ProgramData\Infineon ❑ C:\Používatelia\All Users\Infineon (C:\Používatelia\All Users je skratka na priečinok C:\ProgramData.) ❑ C:\Používatelia\\AppData\Roaming\Infineon Súbory na disku Personal Secure Drive C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 93 N Poznámky k šifrovaniu záložných alebo iných súborov Zašifrovaním záložných archívov alebo súborov s tokenom na núdzovú obnvovu znemožnia obnovu systému vášho počítača v núdzovom prípade a zašifrovaním súborov s tokenom na nulovanie hesla alebo tajných súborov znemožnia vynulovanie hesla. Nezašifrujte nasledujúce súbory alebo priečinky: ✍ Predvolenou cestou nasledujúcich súborov sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Browse je Dokumenty (alebo Dokumenty)\Security Platform alebo Security Platform na odstrániteľnom médiu. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Automaticky zálohované archívne súbory Implicitné meno súboru: SPSystemBackup.xml alebo SPSystemBackup_.xml Priečinok pre automaticky zálohované archívne súbory Názov priečinka (pevný): ❑ SPSystemBackup (tento priečinok sa vytvorí ako podpriečinok pre súbor SPSystemBackup.xml) ❑ SPSystemBackup_ (tento priečinok sa vytvorí ako podpriečinok pre súbor SPSystemBackup_.xml) Súbor s tokenom na núdzovú obnovu Implicitné meno súboru: SPEmRecToken.xml Súbor s tokenom na vynulovanie hesla Implicitné meno súboru: SPPwResetToken.xml Súbor s tokenom pre núdzovú obnovu/vynulovanie hesla Implicitné meno súboru: SPToken_.xml Súbor s tajným kľúčom na vynulovanie hesla Implicitné meno súboru: SPPwdResetSecret.xml alebo SPPwdResetSecret__ ..xml