Views
4 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 94 N ❑ ❑ ❑ ❑ Súbor so zálohou kľúčov a certifikátov Implicitné meno súboru: SpBackupArchive.xml Záložný súbor PSD Implicitné meno súboru: -Personal Secure Drive.fsb Záloha súboru s heslom vlastníka Implicitné meno súboru: SpOwner_.tpm Protokolový súbor Implicitné meno súboru: SpProtocol__..txt

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 95 N Konfigurácia TPM Na používanie zabudovaného TPM potrebujete: 1 Aktivovat’ TPM na obrazovke s nastaveniami BIOS. 2 Nainštalovat’ Infineon TPM Professional Package. 3 Inicializovat’ a nakonfigurovat’ TPM. Ako aktivovat’ TPM na obrazovke s nastaveniami BIOS 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Stlačením klávesu < alebo , zvoľte záložku Security, stlačením klávesu M alebo m zvoľte Change TPM State a potom stlačte kláves Enter. 3 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Enable a potom stlačte kláves Enter. 4 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. 5 Po reštarte vášho systému v potvrdzovacom okne zvoľte Execute a potom stlačte kláves Enter. ✍ TPM sa dá aj vypnút’ a jeho konfigurácia vymazat’ na obrazovke s nastaveniami BIOS. ! Pred aktivovaním TPM si nezabudnite nastavit’ heslo pri zapnutí na ochranu proti neoprávnenej modifikácii konfigurácie TPM. Ak je aktivované TPM, dlhšie trvá, kým sa zobrazí logo VAIO, z dôvodu bezpečnostných kontrol pri spustení počítača. Po vymazaní konfigurácie TPM nebudete môct’ pristupovat’ k žiadnym dátam chráneným TPM. Pred vymazaním konfigurácie TPM si v každom prípade spravte kópie dát chránených TPM.