Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 96 N Ako nainštalovat’ Infineon TPM Professional Package Prečítajte súbor Readme.txt v zložke C:\Infineon\Readme. Potom dvakrát kliknite na setup.exe v zložke C:\Infineon na inštaláciu balíka. Na inštaláciu balíka musíte mat’ práva administrátora na počítači. ! Pri inštalácii Infineon TPM Professional Package musíte nastavit’ niekoľko hesiel. Bez týchto hesiel nebudete schopní obnovit’ žiadne dáta chránené TPM alebo súbory so zálohami. Tieto heslá si v každom prípade zapíšte a držte ich v bezpečí a utajené pred ostatnými ľuďmi. Ako inicializovat’ a nakonfigurovat’ TPM Podrobné informácie nájdete v elektronickej dokumentácii. Na otvorenie dokumentácie kliknite na Štart, Všetky programy, Infineon Security Platform Solution a Help. ! Údržba a správa dát týkajúcich sa dát chránených TPM sa musí vykonávat’ na vaše riziko. Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek chyby, ktoré vyvstanú z vašej údržby a správy dát.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 97 N Používanie funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker s TPM Šifrovanie jednotiek BitLocker je funkciou na šifrovanie údajov, ktorá je k dispozícii na modeloch so systémom Windows 7 Ultimate alebo Windows 7 Enterprise. Zapnutím funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker spolu s TPM sa zašifrujú všetky údaje na vstavanej úložnej jednotke. Podrobné informácie o použití a konfigurovaní funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker nájdete v pomocníkovi Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Poznámky k používaniu funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nezabudnite inicializovat’ TPM pomocou balíka Infineon TPM Professional Package pred zapnutím funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker. Ak ju zapnete bez inicializovania TPM, nevygeneruje sa heslo vlastníka TPM, preto nebudete môct’ nakonfigurovat’ balík Infineon TPM Professional Package. Infineon TPM Professional Package nevytvára záložnú kópiu súboru (heslo na obnovenie) pre funkciu Šifrovanie jednotiek BitLocker. Je predkonfigurovaný ďalší systémový oddiel pre BitLocker. Tento systémový oddiel používa 100 MB celkového priestoru na vašom vstavanom disku. Musíte povolit’ TPM na obrazovke nastavenia systému BIOS, aby ste mohli zapnút’ funkciu Šifrovanie jednotiek BitLocker. Nezašifrujte údaje na pamät’ovom zariadení (ako napríklad pamät’ové zariadenie USB flash), na ktorom je uložený obnovovací kľúč, pomocou funkcie Šifrovanie jednotiek BitLocker.