Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea

Înregistrarea elementelor în Meniul OPTION (continuare) LUMI. KEY (luminanþã) Înlocuieºte o zonã mai luminoasã dintr-o fotografie anterior înregistratã (ex. o persoanã) cu un film. OLD MOVIE (film de altãdatã) Puteþi asocia imaginilor o atmosferã de film vechi. Scena este înregistratã în modul 16:9 (panoramic). • Nu puteþi trece la un alt raport al laturilor dacã este selectatã varianta [OLD MOVIE]. PICT. EFFECT (efecte de imagine) Puteþi adãuga efecte speciale unei imagini în timpul înregistrãrii sau al redãrii. Este afiºat simbolul . B OFF Nu este folositã opþiunea [PICT. EFFECT]. SEPIA Imaginea este sepia. B&W (alb-negru) Imaginile sunt monocrome (alb-negru). PASTEL* Imaginile seamãnã cu un pastel. MICREF LEVEL (nivelul microfonului) Puteþi selecta nivelul microfonului pentru înregistrarea sunetului. Selectaþi [LOW] dacã vreþi sã înregistraþi un sunet puternic ºi interesant într-o salã de concerte etc. B NORMAL Sunt înregistrate diverse sunete înconjurãtoare, care sunt convertite la un anumit nivel. LOW ( ) Sunetul din mediul înconjurãtor este înregistrat fidel. Acest reglaj nu este adecvat pentru înregistrarea discuþiilor. • Reglajul revine la varianta [NORMAL] dacã lãsaþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG) mai mult de 12 ore. SELF-TIMER (cronometrul propriu) Când folosiþi cronometrul propriu, puteþi începe fotografierea cu o întârziere de circa 10 secunde. Apãsaþi PHOTO pentru a înregistra fotografii când pentru [SELF-TIMER] este aleasã varianta [ON] ºi apare simbolul . Pentru a anula numãrãtoarea inversã atingeþi [RESET]. Pentru a renunþa la cronometrul propriu selectaþi [OFF]. • Cronometrul propriu poate fi acþionat ºi cu ajutorul butonului PHOTO al telecomenzii (pagina 142). 94

Elemente de vizualizare din Meniul OPTION Consultaþi pagina 88 pentru operaþii de reglaj. * Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME. 95